Home

Het Instituto Hispánico

 

Het Instituto Hispánico is een organisatie die in 1992 is opgericht met als doel de kennis van de Spaanse taal en cultuur in Nederland te bevorderen. Dit doel trachten we te verwezenlijken door:

  • Samenwerking met organisaties op onderwijskundig en cultureel gebied.
  • Het verstrekken van informatie met betrekking tot organisaties, bedrijven en instellingen.
  • Het organiseren van cursussen Spaans taal en/of cultuur op verschillende niveaus, van beginners tot vergevorderden, individueel of in kleine groepen.
  • Ondersteuning van de docenten Spaans door middel van bij- en nascholingen en het organiseren van studiedagen.
  • Het organiseren van culturele activiteiten op het gebied van kunst, literatuur, muziek, actuele onderwerpen van culturele aard en tentoonstellingen.